CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 • Dades de la venedora i informació dels productes i serveis

Soc Estel Soto, la propietària d’aquesta web, metgessa especialista en psiquiatria i amb formació perinatal.

L’objectiu d’aquesta web és proporcionar informació sobre les emocions normals i les alteracions emocionals durant l’embaràs i el postpart així com donar a conèixer els meus treballs, els meus recursos i els materials de creació pròpia, que són de gran utilitat per a qualsevol dona en aquesta etapa.

Per contactar amb mi, pots escriure’m un email a hola@socmare.com.

 • Copyright.-

Els continguts i publicacions d’aquesta web, i el seu bloc, estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual, dels que en soc la titular. No es transmetran o cediran aquests drets sense el meu consentiment previ, explícit i per escrit.

De manera concreta, els continguts, publicacions i materials descarregables, així com el contingut i materials entregats en els cursos presencials o bé venuts, no es podran reproduir, difondre, vendre, distribuir ni fer servir, amb finalitats comercials o no.

 • Preu, impostos i forma de pagament.-

Els preus dels serveis o productes estan expressats en euros i els impostos corresponents hi estan inclosos.

La forma de pagament serà amb targeta de crèdit/dèbit o via PayPal i s’especificarà per a cada producte. En tots els casos, l’abonament es farà en el moment de la reserva de l’hora de l’entrevista, la plaça del curs o de l’adquisició del producte.

 • Disponibilitat i realització dels serveis contractats.-

Els productes físics seran enviats de la manera i en el plaç que s’especificarà de forma concreta per a cada producte una vegada confirmat el pagament.

Els ebooks son de descàrrega immediata i estaran disponibles un cop confirmat el pagament.

Les entrevistes i els cursos es realitzaran en les dates indicades. Les hores i places són limitades i es concediran per ordre d’inscripció.

 • Devolucions i desistiment.-

Els productes físics podran ser retornats en un plaç de 7 dies des de la recepció per part del client, sempre i quan no s’hagin utilitzat i es retornin en l’embolcall original. Una vegada rebut el producte retornat, i en en plaç de 10 dies, es retornaran els diners de venta del producte. En aquest cas les despeses de devolució aniran a càrrec del client.

Els ebooks no podran ser retornats un cop rebuts pel client, a causa del tipus de producte.

Per a les primeres entrevistes: si es cancel·la l’assistència fins a 72 hores abans del seu inici, es retornarà l’import íntegre abonat/pagat. La cancel·lació de l’entrevista s’haurà de comunicar via e-mail a hola@socmare.com. Posteriorment ja no es retornarà l’import abonat/pagat. No es podrà cedir l’entrevista a una altra persona.

Per als programes : si es cancel·la l’assistència fins a 72 hores abans de la primera sessió, es retornarà l’import íntegre abonat/pagat. La cancel·lació s’haurà de comunicar via e-mail a hola@socmare.com. Posteriorment ja no es retornarà l’import abonat/pagat. No es podrà cedir el programa a una altra persona.

Per als cursos: si es cancel·la l’assistènica fins a 72 hores abans del seu inici, es retornarà l’import íntegre abonat/pagat. Posteriorment ja no es retornarà l’import abonat/pagat, En tot cas, es podrà cedir la plaça a una altra persona.

 • Responsabilitat del titular.-

No seré responsable, en cap cas, dels perjudicis o danys de qualsevol mena que pogués ocasionar la visita a aquesta web, sigui per error o omissió en els continguts o per la transmissió d’algun software maliciós que es produeixi tot i haver pres les mesures tecnològiques necessàries per tal d’evitar-ho. Igualment, no hi haurà responsabilitat dels continguts de les webs externes que es poguessin enllaçar des d’aquesta web.

 • Protecció de dades.-

Aquesta web compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Més informació sobre la política de privacitat d’aquesta web en aquest enllaç: Política de privacitat.

 • Política de cookies.-

En aquesta web s’empren cookies per millorar la navegació. Més informació en aquest enllaç: Política de cookies.

 • Legislació aplicable i jurisdicció.-

Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut a la llei espanyola. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent serà la del domicili del client i, subsidiàriament, els jutjats de Vic.

 • Modificació del contingut de l’avís legal.-

Aquest avís podrà ser modificat en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquesta web i dels continguts que ofereix la mateixa.

 • Acceptació de les condicions de venda.-

La contractació de qualsevol servei o producte ofert en aquesta web, suposa el coneixement i acceptació de les condicions legals-condicions de venda i avís legal-d’aquesta web.